Lá King of Wands – Sun and Moon Tarot

0 917

King of Wands

194_62

Thay đổi và sự sống. Ý chí mạnh mẽ. Niềm tin vào năng lực bản thân. King of Wands là một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Sự phát triển và trưởng thành về tinh thần. Kỳ lân có nghĩa là tầm nhìn và cảm hứng. Ngọn đuốc thiêu rụi mọi chướng ngại.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot


(5★ | 798 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời