Lá Knot – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 10.337

Knot

Ý nghĩa lá Knot trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Knot trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Các kế hoạch không thành công. Một mẩu dây thừng dày nằm trên mặt đất, bị thắt nút và rối ren. Lá bài này biểu thị rằng các kế hoạch mà người hỏi đặt ra sẽ không thành công.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(4.5★ | 308 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời