Lá Ear – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 8.092

Ear

Ý nghĩa lá Ear trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Ear trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Tin tốt. Biểu tượng cho biết bạn sắp nghe được tin tức tốt lành. Nó còn chỉ dẫn bạn nên bỏ qua mặt tiêu cực và chỉ nhìn vào mặt tích cực của vấn đề.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(4.93★ | 798 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời