Lá Five of Swords – Black Cats Tarot

0 489

Five of Swords

Ý nghĩa lá Five of Swords trong bộ Black Cats Tarot

Tranh Luận. Hãy để xảy ra một cuộc chiến! Trong bản thân ta hoặc chống lại kẻ địch: nhưng nó phải chiến đấu công bằng.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora


(4.64★ | 542 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời