Lá Page of Swords – After Tarot

0 877

Page of Swords

Ý nghĩa lá Page of Swords trong bộ bài After Tarot
Ý nghĩa lá Page of Swords trong bộ bài After Tarot

Page of Swords sáng sủa là sự hình tượng hóa của nguyên tố khí. Anh đại diện cho luồng năng lượng di chuyển nhanh gắn kết bộ Kiếm với thế giới của lý trí và giao tiếp. Anh là một người đọc sách, một tác giả hoặc một người hay nói.

Bộ Bài After Tarot – Pietro Alligo, Corrine Kenner, Giulia F. Massaglia

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài After Tarot


(5★ | 1172 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời