After Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 33.623

Sách Hướng Dẫn Sử Dụng Bộ Bài After Tarot

Thách thức chuẩn truyền thống và kiểm tra khả năng của các lá bài, After Tarot thể hiện những gì có thể xảy ra tiếp theo trong mỗi cảnh của 78 lá bài Rider-Waite Tarot. Bộ bài After Tarot đem lại một làn gió mới cho hệ thống chuẩn truyền thống, mở rộng hơn nữa tâm trí và nhận thức của người sử dụng bộ bài, và khai phá những tầng sâu mới.

Bộ Ẩn Chính

After Tarot - Sách Hướng Dẫn 1 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 2 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 3 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 4
0 The Fool I The Magician II The High Priestess III The Empress
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 5 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 6 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 7 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 8
IV The Emperor V The Hierophant VI The Lovers VII The Chariot
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 9 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 10 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 11 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 12
VIII Strength IX The Hermit X Wheel of Fortune XI Justice
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 13 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 14 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 15 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 16
XII The Hanged Man XIII Death XIV Temperance XV The Devil
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 17 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 18 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 19 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 20
XVI The Tower XVII The Star XVIII The Moon XIX The Sun
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 21 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 22    
XX Judgement XXI The World    

***

Bộ Ẩn Phụ

Bộ Wands

After Tarot - Sách Hướng Dẫn 23 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 24 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 25 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 26
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 27 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 28 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 29 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 30
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 31 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 32 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 33 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 34
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 35 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 36    
Queen of Wands King of Wands    

***

Bộ Cups

After Tarot - Sách Hướng Dẫn 37 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 38 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 39 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 40
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 41 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 42 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 43 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 44
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 45 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 46 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 47 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 48
9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 49 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 50    
Queen of Cups King of Cups    

***

Bộ Swords

After Tarot - Sách Hướng Dẫn 51 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 52 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 53 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 54
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 55 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 56 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 57 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 58
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 59 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 60 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 61 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 62
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 63 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 64    
Queen of Swords King of Swords    

***

Bộ Pentacles

After Tarot - Sách Hướng Dẫn 65 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 66 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 67 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 68
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 69 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 70 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 71 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 72
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 73 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 74 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 75 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 76
9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
After Tarot - Sách Hướng Dẫn 77 After Tarot - Sách Hướng Dẫn 78    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

~0~

Các sắp xếp của những lá Ẩn chính đánh số lớn vào phân mục này như thế nào? Đơn giản thôi, tôi cộng những con số trên lá bài lại với nhau. Và đây là cách phân loại của những lá Ẩn chính này:

Lá 11: Justice. 1+1=2

Lá 12: The Hanged Man. 1+2=3

Lá 13: Death. 1+3=4

Lá 14: Temperance. 1+4=5

Lá 15: The Devil. 1+5=6

Lá 16: The Tower. 1+6=7

Lá 17: The Star. 1+7=8

Lá 18: The Moon. 1+8=9

Lá 19: The Sun. 1+9=10

Lá 20: Judgment. 2+0=2

Lá 21: The World. 2+1=3

Thông tin thêm, một điều thú vị là các con số 1-10 có liên quan đến 10 hình cầu trên “cây sự sống” theo trường phái Kabbalah – một hình mẫu cổ, mang bản tính vũ trụ nói về sự tác tạo.

Lá số Một

Điểm khởi đầu

The Magician và bốn lá Aces

Số một thể hiện sự thuấn nhất, mục đích đơn lẻ và điểm duy nhất của cội nguồn. The Magician và bốn lá Ace là nguồn gốc của sự tác tạo, trong cả bốn thế giới vật chất. Tuy nhiên, cả bốn thành tố đều không hiện hữu ở dạng vật chất mà chúng chỉ mới nằm ở trạng thái khả năng bộc phát đơn thuần. Tựa những hạt mầm, chúng chứa đựng sự hứa hẹn và khả năng hiện thực hóa cho tất cả những lá bài được đánh số về sau.

Lá số Hai

Cặp đôi và Kết hợp

The High Priestess, Justice, Judgment và những lá Two

Bộ Hai đại diện cho sự song đôi. Chúng đánh dấu một sự tách biệt, sự phân chia, một điểm và một đối điểm. Chúng hiện thực hóa sự so sánh và tương phản trong mọi tình huống, và đó cũng chính là điểm khởi đầu cho nhận thức và sự thấu hiểu. Số hai còn là biểu tượng cho sự phản chiếu – và chính điều đó dẫn đến sự giác ngộ trong mỗi con người.

Trong tarot, bộ Hai đại diện cho sự đồng hành và sự thu hút, sự tương hỗ trong tình yêu, sự hài lòng và đồng điệu. Bản chất cả số hai phản ánh được một lượng lớn các cặp đôi về ý niệm: trời và đất, nam và nữ, chủ động và bị động, nhận thức và vô thức, ngày và đêm.

Lá số Ba

Thôi thúc sáng tạo

The Empress, the Hanged Man, the World và bộ Three

Bộ Ba đại diện cho sự tác tạo, bởi vì nó là một lời gợi nhắc về việc hai đại lượng kết hợp để tạo nên một thành tố thứ ba. Một người nam và một người nữ kết hợp để tạo nên một đứa trẻ. Một luận đề và một phản đề cùng phối hợp để tạo nên một tổng quan. Bộ Ba còn đại diện cho quá khứ, hiện tại cà tương lai cũng như những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời con người: sinh, tồn và tử.

Lá số Bốn

Sự ổn định

The Emperor, Death và các lá Four

Bốn là con số của sự vẹn toàn và ổn định. Đó là bởi vì, nói một cách hình học hóa, với bốn điểm ta có thể tạo nên một khối cứng. Không gian bốn chiều, la bàn bốn hướng, bốn mùa, bốn loại gió, và bốn thời điểm tách bạch trong ngày: bình minh, sáng, tối và đêm. Có bốn chu kỳ mặt trăng: non, tròn, già và biến mất. Có bốn nguyên tố: lửa, nước, khí và đất cũng như có bộ bộ nhỏ được chia ra trong Ẩn phụ của cỗ bài tarot.

Lá số Năm

Nguyên tố thứ năm

The Hierophant, Temperance và những lá Five

Con số năm đại diện cho điểm giữa trong một tiến trình phát triển. Đó là khi những sự kiện có thể xoay chiều theo hướng tốt đẹp hay lệch lạc một cách kinh khủng. Trong cỗ bài Tarot, những lá Năm thường hay gắn với vấn đề, bao gồm sự chỉ trích và nhầm lẫn.

Con số năm khó tìm được sự cân bằng. Nó không có tính ổn định, không như hình vuông bốn cạnh. Nó hay được biểu thị bằng ngôi sao năm cánh hay đồng ngũ giác.

Chúng ta có năm giác quan, năm ngón trên mỗi bàn tay, năm nguyên âm trong bảng chữ cái tiếng Anh. Chúng ta có cả nguyên tố thứ năm – nếu bạn tin vào những nhà siêu hình, những người tin rằng Thần Thể có thể kết nối cả bốn nguyên tố đất, khí, lửa và nước.

Lá số Sáu

Hình thái con người

The Lovers, The Devil và bộ Six

Những lá số Sáu đại diện cho một vương quốc của hợp nhất và tái hợp, nơi mà những nguồn lực đối nghịch gặp nhau và hòa trộn, nơi mà sự cân bằng và đồng điệu được phục hồi. Trong tarot, những lá số Sáu thường đại diện cho một thành tựu.

Số sáu trong lịch sử thường là biểu tượng cho loài người., bởi vì con người được lưu truyền rằng được tạo ra vào ngày thứ sáu. Số sáu còn đại diện cho giác quan thứ sáu trong năng lực tâm linh, cũng như sáu phương hướng của không gian: trái, phải, trước, sau, trên và dưới.

Lá số Bảy

Bí ẩn vũ trụ

The Chariot, The Tower và những lá Seven

Những biểu tượng trong những lá số bảy giúp chúng ta thêm trân trọng hơn vẻ đẹp và sự vui tươi của cuộc đời. Theo số học, con số bảy đại diện cho sự hân hoan và đam mê, và đưa chúng ta đến với việc giao tiếp với người khác. Không may thay, lá số bảy trong tarot đôi khi có thể trở nên yếu và mất cân bằng, bởi vì chúng ta có thể trở thành con mồi cho những cảm xúc và kỳ vọng phi thực tế.

Số bảy là một con số quyền bí và đầy ma thuật. Theo trường phái cổ điển, có bảy ngày của sự tác tạo. Có bảy hành tinh quan sát được: Mặt trời, Mặt trăng, sao Hỏa, sao Thủy, sao Mộc, sao Kim và sao Thổ. Có bảy món quà từ Đức Thánh Linh: nhận thức, hiểu biết, cố vấn, nghị lực, tri thức, đạo đức và nỗi sợ. Có bảy tội ác cực độ: ganh tị, lười nhác, tham ăn, thịnh nộ, tự phụ, dâm ô và tham của. Có bảy phẩm hạnh: lòng tin, hy vọng, từ thiện, nghị lực, công lý, chừng mực và thận trọng. (Bạn có thể thấy hầu hết những phẩm hạnh này trong bộ Ẩn chính của tarot.) Nhà giả kim có bảy kim loại: vàng, bạc, sắt, thủy ngân, thiếc, đồng và chì. Có bảy ngày trong tuần, bảy nốt nhạc, bảy chakra hoặc bảy trung tâm năng lượng trong một cơ thể con người.

Lá số Tám

Đến vô cùng và xa hơn thế nữa

Strenght, The Star và những lá Eight

Khi chúng ta nghiên cứu về những lá số tám, chúng ta nhận thấy rằng chúng ta không phải lúc nào cũng bám chặt vào những vật chất trong thế giới thực tại. Những lá số tám thể hiện những ý niệm về trí tuệ, chúng gọi mời ta đồng điệu những cảm xúc của bản thân và trải nghiệm thông qua sự suy nghĩ cẩn trọng cùng sự chiêm nghiệm.

Nó là một quá trình không có hồi kết. Số tám đại diện cho sự vô tận, bởi vì chúng nhìn như đường leminiscate, biểu tượng cho sự vô tận. Có tám điểm trong một “vòng xoay của năm” (Wheel of the Year, một biểu tượng trong Pagan). Tám cũng là biểu tượng của lễ rửa tội và sự tái sinh linh hồn, và rất nhiều giếng rửa tội cũng có tám cạnh.

Lá số Chín

Sức bền

The Hermit, The Moon và những lá Nine

– Trong trường phái Kabbalah, số chính được thống lĩnh bởi ánh sáng mặt trăng, điều đó khiến cho nó khó mà phân biệt giữa thực tế và ảo tưởng. Mặt trăng là một phần trong thế giới loài người – nhưng đồng thời lại không nằm trong thế giới loài người. Nó là một nơi của những sự tưởng tượng và giấc mơ.

Con số chín đại diện cho sự hoàn thiện và kết luận. Bởi vì có chín tháng mang tai, số chín đồng thời cũng thể hiện sự vô ngã, lòng trắc ẩn, sự phổ quát, chủ nghĩa nhân đạo và những việc thuộc phạm trù tâm linh.

Lá số Mười

Hoàn thiện và Thành công

The Wheel of Fortune, The Sun và những lá Ten

Mười là  con số của sự cực điểm và hoàn thiện. Có mười quả cầu trên Cây Sự Sống của giáo phái Kabbalah, và những lá được đánh số mười trong mỗi bộ của Ẩn phụ. Trong những lá số Mười, những nguyên tố đã cạn nguồn năng lượng phát triển và chuẩn bị ngơi nghỉ với sự tồn tại thực. Những lá số mười gợi về sự hoàn thiện – cũng như sự chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo của cuộc đời và của những trải nghiệm ra thế giới.

Lá bài Hoàng gia

Bốn gia đình hoàng tộc

Mỗi bộ bốn thành viên của mỗi gia đình hoàng gia cấu thành một gia đình lý tưởng. Họ đại diện cho cha, mẹ, con trai và con gái. Một vài lá Hoàng gia thì mang tính nam, một số khác lại mang tính nữ. Một vài lá chủ động, một vài lá thuộc nhóm dễ tiếp thu. Họ mang trong mình những nguyên tố có sự nối kết với bộ Ẩn phụ chứa họ.

– Hoàng tộc lửa của bộ gậy thống trị vương quốc của tinh thần và khởi điểm.

– Hoàng tộc nước của bộ cốc đắm chìm trong dòng chảy ngầm của cảm xúc.

– Hoàng tộc khí của bộ kiếm thổi những luồng gió nhẹ của trí tuệ, suy nghĩ và giao tiếp.

– Hoàng tộc đất của bộ tiền đứng vững trên thế giới vật chất.

Nhưng chờ đã! Còn nhiều hơn thế nữa. Mỗi thành viên trong gia đình hoàng gia còn có những phẩm chất thuộc về nguyên tố ở mỗi vị thế của họ.

– King mang bản chất khí. Họ dẫn đầu và chỉ đạo.

– Queen mang bản chất nước và cảm xúc. Họ chăm nuôi và hướng dẫn.

– Knight mang bản chất lửa. Họ là những người thám hiểm và cứu giá.

– Page mang bản chất đất. Họ học phương cách để tiếp cận thế giới.

Bốn lá Page

Nguyên tố trong hình thái con người

Trong suốt thời đại Phục Hưng, page (lính hầu) là những thành viên trẻ tuổi nhất của bộ hoàng gia. Nhiệm vụ của họ là học tập và làm chân sai vặt, như truyền tin từ người này sang người khác. Khi lá page xuất hiện trong một trải bài tarot, họ đại diện cho những người trẻ tuổi, sinh viên, hay những tin tức. Page cũng là sự hiện diện của nguyên tố mà họ mang trong hình thái con người.

Bốn lá Knight

Người giữ lửa

Trong suốt thời Trung cổ, knight (kị sĩ) là những nhà du hành và cứu tế, bảo hộ cho những kẻ yếm thế trên suốt chặng đường thực hiện nhiệm vụ. Khi Knight xuất hiện trong một trải bài tarot, chúng là lời gơiị mở cho những nhiệm vụ hay chuyến phiêu lưu mới sắp bắt đầu.

Hầu hết các câu chuyện về kị sĩ đều là câu chuyện về sự chuyển hóa. Trong hầu hết các sự thông dịch, knight luôn đang trong nhiệm vụ theo đuổi một báu vật huyền bí, ví dụ như Chén Thánh. Anh theo đuổi mục tiêu của mình, anh đương đầu – và vượt qua một loạt các chướng ngại được bày ra một cách cố ý để thách thức và kiểm tra khả năng của anh. Khi đến hồi kết của nhiệm vụ, người kị sĩ học được rằng báu vật huyền bí không phải là mục tiêu thực sự trong chuyến hành trình mà anh trải qua. Thay vào đó, nhiệm vụ thực tế là chuyển hóa bản thân và tạo nên sự thay đổi.

Nói riêng về nguyên tố, lá knight mang bản chất lửa, mỗi lá sẽ là sự kết hợp của lửa với một nguyên tố khác tùy theo bộ ẩn của chúng.

Theo chiêm tinh, knight gắn với những cung linh hoạt trong mười hai chòm hoàng đạo, đánh dấu cho sự thay đổi của mùa.

Bốn lá Queen

Nuôi dưỡng một lý tưởng

Queen (hoàng hậu) đại diện cho những người đàn bà đã chứng minh được bản thân mình, họ đã đối mặt với con quỷ trong mình và thể hiện được rằng bản thân đã trưởng thành và có khí chất. Mỗi lá queen đại diện cho một hình mẫu phụ nữ lý tưởng – một người vợ hoàn hảo, một người mẹ hay một tấm gương để noi theo. Những lá queen cũng đại diện cho những phẩm chất mà chúng ta gắn với sự nữ tính: họ có lòng trắc ẩn, sức sáng tạo, sự tiếp thu, sự đồng cảm và trực giác. Họ biết cách phát huy quyền lực sau hậu trường, khích lệ mọi người tiếp nhận quan điểm của họ. Mọi người hay bảo rằng, những lá queen trong tarot thể hiện những phẩm cách nữ tính để bảo bọc, nuôi dưỡng và bảo vệ cho vương quốc của chính mình. Khi một lá queen xuất hiện trong trải bài, chúng thường là lời gợi nhắc về một người có phẩm cách chăm sóc tương tự sẽ hành động để bảo bọc, nuôi dưỡng và bảo vệ vương quốc của cô.

Bốn lá King

Chủ nhân của vương miện

King (Vua) là những người bảo vệ, người cung ứng và là những nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, những người đã thành công trong những nhiệm vụ khi còn là kị binh. Họ là những nhà chỉ huy đầy kĩ năng đã chứng minh được bản thân trên trận chiến của cuộc đời, và họ tự tin với kiến thức và sự hiểu biết họ thu thập được trong những nhiệm vụ của mình. King thường được gắn với tính nam: họ độc đoán, quả quyết và đầy sự đề phòng. Họ có thể trở nên mạnh bạo. Họ bảo vệ vương quốc của mình với đam mê và kỉ luật, họ cũng chẳng ngại ngần đưa ra những quyết định hành hình khi cảm thấy cần thiết. Khi lá King xuất hiện trong một trải bài, nó có thể là lời gợi ý rằng một ai đó đang phòng vệ một cách hung hăng hoặc có một sự tham chiến.

Bộ Bài After Tarot – Pietro Alligo, Corrine Kenner, Giulia F. Massaglia

Người dịch sách: Vinh Cao

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Rate this post

(5★ | 708 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời