Lá Scissors – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 14.197

Scissors

Ý nghĩa lá Scissors trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Scissors trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Thất vọng với một số chuyện. Một cây kéo trong vị trí mở nằm trên bàn. Tay cầm mạ bạc của cây kéo bị mờ đi nhiều vì không được sử dụng và chăm sóc. Lá bài này có ý nghĩa rằng bạn sẽ thất vọng trong một số vụ việc. Tuy nhiên, lá bài không tiết lộ đây là vấn đề trong công việc hay trong tình cảm. (Hãy kiểm tra các lá bài liên quan để xem chúng tiết lộ những gì.)

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(5★ | 1548 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời