Lá Wall – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 12.083

Wall

Ý nghĩa lá Wall trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Wall trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Sự hiểu nhầm. Một bức tường, cao và hiểm trở, chia khung cảnh làm hai. Không có một lối đi nào rõ rệt xung quanh bức tường. Bạn sẽ phải hoặc là trèo qua bức tường hoặc là phá nó đi nếu bạn muốn sang được phía bên kia. Lá bài này cho thấy có một sự hiểu nhầm giữa bạn và một người khác hoặc giữa mọi người với nhau. Việc thực hiện những bước đầu tiên hướng đến sự hòa giải là tùy thuộc vào bạn.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

Tags:

wall bài trà
(4.93★ | 1022 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời