Lá Shield – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 12.193

Shield

Ý nghĩa lá Shield trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Shield trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Bạn cần phải tự vệ. Một cái khiên xuất hiện ngay phía trước người hỏi. Cái khiên đã chống lại sự tấn công trong nhiều trận đánh và bây giờ đã sẵn sàng để chiến đấu thay cho người hỏi. Biểu tượng này biểu thị rằng bạn sẽ cần phải tự vệ trong khung thời gian được nói đến. Nó cũng khuyên bạn nên nhẫn nhịn chấp nhận mọi sự trợ giúp mà mình nhận được.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(4.5★ | 1588 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời