Lá Six of Pentacles – Tarot of Trees

0 484

Six of Pentacles

sixofpentacles_lg

Six of Pentacles luôn vui vẻ chia sẻ trái ngọt của mình cho bạn bè của nó. Mặc dù trời đang đông và thức ăn khan hiếm, nó vẫn đề nghị cho mấy chú sóc mấy cái biểu tượng đó miễn phí.

Ý nghĩa:

Six of Pentacles là lá bài nói về những tài nguyên sẵn có và việc cho đi và nhận lại. Vào mùa đông, thức ăn khan hiếm và những chú sóc trong lá bài đại diện cho những thứ chúng chỉ có chút ít: những người hành khất, những người rơi vào khoảng thời gian khó khăn, những người yếu đuối hoặc những người thiếu hiểu biết. Cái cây trong bức tranh có sức mạnh – tài nguyên, trí tuệ, và những bí mật. Cái cây san sẻ nó với những người bất hạnh hơn. Khi đọc lá bài này, bạn có thể chính là cái cây đó: có trí tuệ, sức mạnh, và nguồn nguyên liệu đủ để san sẻ. Hoặc bạn chính là những chú sóc: tìm kiếm ai đó sẵn sàng chia sẻ những điều họ biết hoặc những cái họ có để giúp bạn vượt qua thời điểm khó khăn. Lá bài này khuyến khích bạn đào sâu hơn và nhận ra rằng thật dễ dàng để tìm ra những thể loại sau – để đi từ có tất cả đến không có gì, và ngược lại. Nó khuyến khích bạn nhận lấy những gì được đưa cho, hoặc cho đi vô tư đến những người đang cần.

Sách Tarot of Trees – Dana Driscoll

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Trees

Rate this post

(5★ | 1212 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời