Lá Six of Swords – Sun and Moon Tarot

0 1.056

Six of Swords: khoa học

194_47

Mercury (Thủy Tinh) trong Aquarius (Bảo Bình). Sự tò mò, kiến thức, hoặc khám phá về tri thức. Lý trí sáng suốt và khách quan, có mục đích. Dấu thập của Dòng Kín của the Golden Dawn tượng trưng cho khả năng tư duy phân tích và xem xét mọi thông tin.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot


(4.93★ | 750 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời