Lá Two of Swords – Sun and Moon Tarot

0 911

Two of Swords: an bình

194_43

Moon (Mặt Trăng) trong Libra (Thiên Bình). Sự nghỉ ngơi, tinh thần thiền định. Sự kiên quyết trong việc lựa chọn. Trạng thái yoga đóng thể hiện sự tránh giao tiếp, và nhu cầu về sự cân bằng nội tại. Hãy đưa ra sự lựa chọn cân bằng giữa hai khả năng mâu thuẫn bằng cách tìm kiếm câu trả lời giữa chúng.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Rate this post

(4.93★ | 398 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời