Lá Seven of Swords – Sun and Moon Tarot

0 1.037

Seven of Swords: sự vô ích

194_48

Sun (Mặt Trời) và Moon (Mặt Trăng) trong Aquarius (Bảo Bình). Sự khinh suất, nỗ lực sai lầm, và suy nghĩ tiêu cực. Tâm trí bất định. Lừa dối và tự lừa dối. Những kế hoạch vô dụng, vô ích.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Tags:

https://tarot vn/la-seven-of-swords-sun-and-moon-tarot/
(4.64★ | 878 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời