Lá Six of Wands – Everyday Witch Tarot

0 2.485

Six of Wands

Ý nghĩa lá Six of Wands trong bộ bài Everyday Witch Tarot
Ý nghĩa lá Six of Wands trong bộ bài Everyday Witch Tarot

“Chiến thắng thì ngọt ngào, nhưng không ai đạt được thành công hoàn toàn như họ muốn”

Thật tuyệt để được thừa nhận thành tựu của bản thân. Cũng thật tuyệt để nhận ra chúng ta đạt được như thế nào và hiện đang ở đâu.

Mọi người đều tự hào về cô phù thủy trong bức hình. Cô ấy đã hoàn thành một điều gì đó quan trọng và đang thực sự được tán dương cho thành tựu của cô. Nhưng bạn có thể bảo rằng cô ấy vẫn khiêm tốn, có thể có chút không thoải mái với tất cả sự chú ý. Cô phù thủy này biết rằng cô là một phần của cộng đồng và bất cứ thứ gì cô làm phản ánh, ít nhất là những gì bao quanh cô như thể chúng cũng có trong nỗ lực của cô. Cô hài lòng để được thừa nhận nhưng tìm thấy sự hài lòng nhiều hơn để chia sẻ khoảnh khắc này với những người hỗ trợ cô đạt được vị trí này.

Những thứ cần xét: Six of Wands là một dấu hiệu rằng bạn đang làm những điều đúng hoặc sẽ sớm được thừa nhận những nổ lực của mình. Tiếng hoan hô dành cho bạn! Bạn sẽ cảm ơn ai giúp đỡ mình? Hay, nếu lá bài này nói về ai đó trong trải, có thể bạn nên chúc mừng thành tựu của người đấy. Dù sao đi nữa, Six of Wands luôn là một chỉ ý tích cực. Hoan hô!

Bộ Bài Everyday Witch Tarot – Deborah Blake, Elisabeth Alba

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Everyday Witch Tarot

Rate this post

(4.93★ | 1518 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời