Everyday Witch Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 64.741

Bộ bài Everyday Witch Tarot không hoàn toàn giống với bộ Rider-Waite truyền thống. Những hình ảnh đôi khi gần với nguyên bản (như Five of Pentacles), và đôi khi lại khác xa (như Hierophant), dù vậy những lá bài vẫn có thể dùng giống hệt như bất cứ bộ bài 78 lá nào bạn đã từng sử dụng.

Tương tự những bộ bài khác biến thể từ bộ Rider-Waite gốc, bộ bài này có chủ đề của riêng nó. Bạn sẽ thấy nhiều phù thủy cổ điển với những cây chổi, mũ phù thủy, những chú mèo đen, rồi có những bậc tiền bối – hoàng hậu phù thủy, nhà hiền triết – cũng như những phù thủy trẻ đang tuổi trưởng thành. Cũng có những nhân vật phi giới tính được cho vào có chủ ý, với hy vọng rằng mọi người sẽ cảm thấy được tồn tại bên trong và bắt gặp chính họ đâu đó trong những lá bài. Chủ đề của bộ bài tôn vinh những phù thủy truyền thống, cũng như những chủ đề liên quan đến phù thủy ở phim ảnh và truyện cổ tích và những chú mèo, dĩ nhiên rồi (Cũng có vài em chó. Suỵttt. Đừng cho tụi mèo biết nha ^^!)

Bộ Ẩn Chính​

Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 1 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 2 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 3 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 4
0 The Fool 1 The Magician 2 The High Priestess 3 The Empress
Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 5 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 6 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 7 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 8
4 The Emperor 5 The Hierophant 6 The Lovers 7 The Chariot
Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 9 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 10 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 11 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 12
8 Strength 9 The Hermit 10 Wheel of Fortune 11 Justice
Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 13 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 14 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 15 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 16
12 The Hanged Man 13 Death 14 Temperance 15 The Devil
 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 17  Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 18  Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 19 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 20
16 The Tower 17 The Star 18 The Moon 19 The Sun
Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 21 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 22    
20 Judgement 21 The World    

~<>~

Bộ Ẩn Phụ

Bộ Wands

Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 23 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 24 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 25 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 26
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 27 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 28 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 29 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 30
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 31 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 32 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 33 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 34
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 35 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 36    
Queen of Wands King of Wands    

~<>~

Bộ Cups​

Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 37 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 38 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 39 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 40
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 41 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 42 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 43 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 44
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 45 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 46 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 47 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 48
9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups
Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 49 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 50    
Queen of Cups King of Cups    

~<>~

Bộ Swords

Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 51 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 52 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 53 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 54
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 55 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 56 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 57 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 58
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 59 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 60 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 61 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 62
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 63 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 64    
Queen of Swords King of Swords    

~<>~

Bộ Pentacles​

Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 65 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 66 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 67 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 68
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 69 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 70 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 71 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 72
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 73 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 74 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 75 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 76
9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 77 Everyday Witch Tarot - Sách Hướng Dẫn 78    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bộ Bài Everyday Witch Tarot – Deborah Blake, Elisabeth Alba

Người dịch: Võ Nguyễn Bảo Trung

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags:

https://tarot vn/everyday-witch-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/everyday-witch-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/everyday-witch-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/everyday-witch-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/everyday-witch-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/everyday-witch-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/everyday-witch-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/everyday-witch-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/everyday-witch-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/everyday-witch-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/everyday-witch-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/everyday-witch-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/everyday-witch-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/everyday-witch-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/everyday-witch-tarot-sach-huong-dan/
(5★ | 1550 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời