Lá Ten of Pentacles – Black Cats Tarot

0 510

Ten of Pentacles

Ý nghĩa lá Ten of Pentacles trong bộ Black Cats Tarot

Sự Ổn Định. Sự ổn định tượng trưng cái gì? Một điểm bắt đầu mà chúng ta có thể xây dựng ước mơ hay một âm mưu cũ có thể ngăn cản sự trưởng thành của chúng ta?

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora


(4.5★ | 1508 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời