Lá Two of Wands – Gilded Tarot

0 1.131

Two of Wands

2 of Wands

Một lữ khách gặp phải ngã ba trên đường đi và phải đưa ra một quyết định khó khăn. Bề ngoài, lá bài này gợi ta nhớ tới lá bài The Fool. Nhưng không giống với Fool, anh ta nhận thức rõ tương lai và muốn đưa ra sự lựa chọn tốt nhất – một nhiệm vụ không hề dễ dàng khi mà các lựa chọn quá giống nhau. Những điểm khác biệt nằm xa tít đằng chân trời. Cái nào tốt hơn đây, bầu trời xanh trong với ngọn núi lớn hay bầu trời màu ráng chiều với ngọn núi nhỏ hơn? Còn những con hươu nữa? Đứng phỗng như những người lính gác, chúng sẽ làm gì sau khi người lữ khách chọn xong? Ngay sau lựa chọn của anh ta tình thế liền sẽ thay đổi như thế nào? Giống như lá The High Priestess, lá số II trong bộ Ẩn chính, nhân vật trong Two of Wands phải vươn đến một mức độ hiểu biết cao hơn.

Bạn đang đứng ở ngã rẽ. Không rõ được đâu mới là lựa chọn đúng, ít nhất về mặt logic, bởi còn quá nhiều ẩn số. Bộ Gậy (Wands) không nói với ta về logic, mà về nguồn cảm hứng và lòng dũng cảm. Hãy lắng nghe theo trái tim mình và can đảm bước đi.

Hãy coi chừng sự trì hoãn. Các lá bài Wands đều đề cập về hành động. Đây không phải lúc để đứng yên.

Sách Gilded Tarot – Barbara Moore

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Gilded Tarot

Rate this post

(5★ | 1078 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời