Gilded Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 26.071

Hầu hết các bộ bài với thiết kế ấn tượng đẹp mắt thường chỉ mang tính chất sưu tầm. Bộ bài Gilded Tarot đã vượt qua được giới hạn này bằng cách vừa có hình ảnh nghệ thuật tuyệt đẹp của một bộ bài Tarot vừa theo chuẩn mẫu Rider Waite Smith. Một bộ bài độc đáo dành cho bất cứ ai muốn trải nghiệm Tarot thấy quen thuộc và dễ sử dụng.

Bộ bài Gilded Tarot được thiết kế bởi tác giả nổi tiếng Ciro Marchetti, sách hướng dẫn được viết bởi chuyên gia về Tarot, Barbara Moore. Đây là cuốn sách giới thiệu hoàn hảo giúp một người mới bắt đầu cũng có thể sử dụng được ngay bộ bài này.

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa từng lá bài.

Bộ Ẩn Chính

0. The Fool 1. The Magician 2. The High Priestess 3. The Empress
 0 – The Fool I – The Magician II – The High Priestess III – The Empress
4. The Emperor 5. The Hierophant 6. The Lovers 7. The Chariot
IV – The Emperor V – The Hierophant VI – The Lovers VII – The Chariot
8. Strength 9. The Hermit 10. Wheel of Fortune 11. Justice
VIII – Strength IX – The Hermit X – The Wheel XI – Justice
12. The Hanged Man 13. Death 14. Temperance 15. The Devil
XII – The Hanging Man XIII – Death XIV – Temperance XV – The Devil
16. Tower 17. The Star 18. The Moon 19. The Sun
XVI – The Tower XVII – The Star XVIII – The Moon XIX – The Sun
20 21. The World    
XX – Judgement XXI – The World

Bộ Wands

Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands KNIGHT OF WANDS
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
Queen of Wands King of Wands
Queen of Wands King of Wands

Bộ Cups

Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Kngiht of Cups
9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups
Queen of Cups King of Cups
Queen of Cups King of Cups

Bộ Swords

Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords knight of Swords
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
Queen of Swords King of Swords
Queen of Swords King of Swords

Bộ Pentacles

Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles Eight of Pentacles
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
9 OF PENTACLES-1 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
Queen of Pentacles King of Pentacles
Queen of Pentacles King of Pentacles

Bộ Gilded Tarot – Ciro Marchetti

Sách Gilded Tarot – Barbara Moore

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags:

gilded tarot, giải nghĩa bộ gilded tarot, gilded tarot vn, https://tarot vn/gilded-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/gilded-tarot-sach-huong-dan/
(5★ | 518 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời