Lá Valley – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 15.762

Valley

Ý nghĩa lá Valley trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Valley trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Sức mạnh và sự tĩnh tâm của cá nhân sẽ đảm bảo thành công. Một thung lũng xanh tươi tốt mở ra trước mặt người hỏi. Mặt trời vàng tỏa ánh nắng xuống thung lũng trên bầu trời quang đãng. Một dòng suối chảy qua thung lũng cho thấy tâm hồn của bạn sẽ được nuôi dưỡng bằng sức mạnh, sự tĩnh tâm và sự thấu hiểu mà bạn cần để đảm bảo sự thành công.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(4.93★ | 358 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời