Lá Ram – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 13.169

Ram

Ý nghĩa lá Ram trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Ram trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Một người cứng đầu, hung hăng. Một con cừu đực xuất hiện với những cái sừng khổng lồ cuộn quanh đầu nó. Con cừu đang canh gác lãnh thổ của mình, sẵn sàng chiến đấu với bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì cản trở nó. Lá bài này cho biết rằng hoặc người hỏi là một người bướng bỉnh và hung hăng, hoặc người hỏi sẽ có sự giao tiếp với một người như vậy. Dù như thế nào, người hỏi cũng nên cẩn thận và tỏ ra khéo léo trong giao tiếp, đó là phương hướng hành động tốt nhất.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(4.79★ | 500 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời