Nghề Nghiệp Trong 16 Lá Court Cards – The Urban Tarot

0 6.170

16 lá bài dưới đây nằm trong concept bộ The Urban Tarot của Robin Scott mất gần 10 năm để thực hiện. Trong 16 lá này, tác giả đã gán cho 16 loại nghề nghiệp rất thú vị. Hãy cùng tham khảo ý tưởng của tác giả nhé! 🙂

Bộ bài này theo chuẩn Thoth, không theo chuẩn Rider Waite Smith, vì thế chỉ nên tham khảo cho vui thôi nhé! ^^

knight-of-wands queen-of-wands ten-of-wands (1) princess-of-wands
The Knight of Wands
The Rock Star
The Queen of Wands
The Public Defender
The Prince of Wands
The Journalist
The Princess of Wands
The Burlesque Dancer
knight-of-cups queen-of-cups prince-of-cups princess-of-cups
The Knight of Cups
The Seducer
The Queen of Cups
The Therapist
The Prince of Cups
The Filmmaker
The Princess of Cups
The Costume Designer
knight-of-swords queen-of-swords prince-of-swords princess-of-swords
The Knight of Swords
The Chess Player
The Queen of Swords
The Painter
The Prince of Swords
The Hacker
The Princess of Swords
The Environmental Activist
knight-of-disks queen-of-disks prince-of-disks princess-of-disks
The Knight of Disks
The Gourmet Chef
The Queen of Disks
The Matriarch
The Prince of Disks
The Day Trader
The Princess of Disks
The Kindergarten Teacher

(5★ | 542 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời