Tarot & Astro: Tài Liệu Tham Khảo

0 1.932

Tôi tạm thời liệt kê các tài liệu bên dưới, cụ thể NXB, ngày XB sẽ bổ sung trong sách sau.

Book T – MacGregor Mathers & Harriet Felkin

The Tarot, History, Symbolism, and Divination – Robert M.Place

The Pictorial Key to the Tarot – Arthur Edward Waite

The Book of Thoth – Aleister Crowley

The Qabalistic Tarot – Robert Wang

Perfect Tarot Divination (Jungian Tarot Trilogy) – Robert Wang

The Jungian Tarot and its Archetypal Imagery – Robert Wang

Ultimately Tarot – John Field

Seventy Eight Degrees of Wisdom: A Book of Tarot – Rachel Pollack

Tarot and Astrology – Corrine Kenner

Understanding The Tarot Court – Mary K. Greer

21 Ways to Read a Tarot Card – Mary K. Greer

The Encyclopedia of Tarot, Volume I – Stuart R Kaplan

The Encyclopedia of Tarot, Volume II – Stuart R Kaplan

The Visconti-Sforza Tarocchi Booklet – Stuart R. Kaplan

The Way of Tarot: The Spiritual Teacher in the Cards – Alejandro Jodorowsky

The Marseille Tarot Revealed: A Complete Guide to Symbolism, Meanings & Methods – Yoav Ben-Dov

The Crowley Tarot: The Handbook of the Cards – Akron & Hajo Banzhaf

Western Mysteries – David Allen Hulse

Esoteric Astrology – Alice Bailey & Djwhal Khul

Esoteric Astrology I – Douglas M. Baker

Astrology Illumined: Revealing Soul Through Astrology – Sara Traub & Donna Mitchell-Moniak

All Around the Zodiac: Exploring Astrology’s Twelve Signs – Bil Tierney

Twelve Faces of Saturn: Your Guardian Angel Planet – Bil Tierney

Alive and Well with Uranus: Transits of Self Awakening – Bil Tierney

Alive and Well with Pluto: Transits of Power and Renewal – Bil Tierney

Alive and Well with Neptune: Transits of Heart and Soul – Bil Tierney

Mythic Astrology – Liz Greene

Chart Interpretation Handbook –  Stephen Arroyo

An Astrological Guide for Self – Donna Cunningham

The Only Astrology Book You’ll Ever Need – Joanna Martine Woolfolk

C.G. Jung: Psychological Reflections: A New Anthology of his Writings 1905-1961 – Carl Jung (editor: Jolande Jacobi)

The World as Will and Representation, Vol. 1-2 – Arthur Schopenhauer (translator: E. F. J. Payne)

The History of Philosophy Volume 1 – Johannes Hischberger (translator by Rt. Rev. Anthony N. Fuerst)

The Nicomachean Ethics (Oxford World’s Classics) Revised Edition – Aristotle (editor: Lesley Brown, translator: David Ross)

Bàn về Khế Ước Xã Hội (

Con người trong thế giới tinh thần – Nikolai Alexandrovich Berdyaev

Triết học của tự do – Nikolai Alexandrovich Berdyaev

Những chủ đề triết hiện sinh – E. Mounier (bản dịch Thụ Nhân XB 1970, Nhị Nùng)

The Compassionate Mind – Paul Gilbert

Zen Mind, Beginner’s Mind (Suzuki, 2011) 

Healing The Inner Child (Thich Nhat Hanh, 2010)

Không diệt không sinh đừng sợ hãi – Thích Nhất Hạnh (bản dịch của Chân Huyền, từ cuốn No Death, No Fear: Comforting Wisdom for Life)

Giận – Thích Nhất Hạnh (bản dịch của Chân Đạt, từ cuốn Anger)

Hạnh phúc, mộng và thực – Thích Nhất Hạnh

Đập vỡ vỏ hồ đào – Thích Nhất Hạnh

Trung Luận – Thích Thiện Siêu dịch và tóm tắt

Lược sử loài người – Yuval Noah Harari

Ngôn Sứ – Kahlil Gibran (Nguyễn Ước dịch)

www.astro.com

www.hocchiemtinh.com

https://plato.stanford.edu/

Rất nhiều lời giảng giải của cô Kiều Thị Thu Hương, thầy Ngô Toàn và thầy Bùi Văn Nam Sơn đã được sử dụng trong cuốn sách này, mà tôi không rõ các thầy cô lấy từ nguồn nào (hoặc đơn giản là trải nghiệm tâm linh của chính họ), nên tôi chỉ có thể nêu ra như một cách tôi tiếp thu và ghi nhận lời bài giảng.

 

Các bộ phim giúp tôi nhận ra được nhiều điều có ý nghĩa trong quá trình viết cuốn sách này

Silence (2016) – đạo diễn Martin Scorsese

Roma (2018) – đạo diễn Alfonso Cuarón

Run Lola Run (1998) – đạo diễn Tom Tykwer

Rate this post

(5★ | 1158 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời