The Tower – Animism Tarot

0 342

XVI. The Tower – The Scorpion – Bọ cạp

16

Hãy cẩn thận. Theo dõi nhất cử nhất động và lường trước mọi thứ: Bạn cần bước đi thật suy xét. Vậy nên hãy dừng lại và tính toán từng bước cẩn thận, bởi vì chỉ một dịch chuyển sai thôi cũng có thể đạp đổ mọi thứ và khiến cho thế giới quanh bạn hỗn loạn.

The Scorpion: Sự thật, sự xung đột, sự phá hủy, sự cảnh báo, sự lừa gạt, sự hung hăng.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân


(5★ | 388 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời