Trải Bài Tarot – Giải Pháp Cho Những Xung Đột

0 5.374

 

Bạn đang phải chịu những hiều lầm? Trải bài này có thể giúp bạn giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh giữa con người, đồng nghiệp, bạn học, bạn bè, tình yêu hoặc gia đình.

Trải Bài Tarot - Giải Pháp Cho Những Xung Đột

  1. Tôi có thể chủ động trước không?
  2. Điều gì giúp tôi hiệu được rằng tôi không thể thay đổi họ?
  3. Có ngoại lệ nào không?
  4. Điều gì giúp ích cho sự giao tiếp?
  5. Làm thế nào để tôi lắng nghe tốt hơn?
  6. Làm thế nào để tôi nhanh chóng sửa chữa những sao lầm?
  7. Tôi sẽ thấy gì khi nhìn từ góc nhìn của họ?
  8. Điều gì giúp tôi tha thứ?
  9. Chúg tôi có thể chấp nhận những bất đồng không?
  10. Kết quả.

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Rate this post

(4.93★ | 1142 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời