Trải Bài Tarot – Lòng Biết Ơn

0 2.136

Sự biết ơn mang lại sự thay đổi cảm xúc gần như ngay lập tức. Một và nghiên cứu còn cho rằng nó có thể làm tăng sự hạnh phúc 25%. Trải bài này tập trung vào việc bạn nên biết ơn cái gì, tại sao và như thế nào?

Sự biết ơn mamng lại sự thay đổi cảm xúc gần như ngay lập tức. Một và nghiên cứu còn cho rằng nó có thể làm tăng sự hạnh phúc 25%. Trải bài này tập trung vào việc bạn nên biết ơn cái gì, tại sao và như thế nào?   1.	Tại sao tôi nên cảm thấy biết ơn vì sức khoẻ của mình? 2.	Tại sao tôi lại làm tốt công việc của mình? 3.	Tôi nợ lòng biết ơn với ai? 4.	Tôi có cảm tạ mọi người đầy đủ? 5.	Làm thế nào để tôi thể hiện sự biết ơn mỗi ngày? 6.	Làm thế nào để tôi dành thời gian thể hiện sự biết ơn của mình? 7.	Làm thế nào để tôi thể hiện sự biết ơn của mình mặc dù bản thân không cảm thấy như vậy?

  1. Tại sao tôi nên cảm thấy biết ơn vì sức khoẻ của mình?
  2. Tại sao tôi lại làm tốt công việc của mình?
  3. Tôi nợ lòng biết ơn với ai?
  4. Tôi có cảm tạ mọi người đầy đủ?
  5. Làm thế nào để tôi thể hiện sự biết ơn mỗi ngày?
  6. Làm thế nào để tôi dành thời gian thể hiện sự biết ơn của mình?
  7. Làm thế nào để tôi thể hiện sự biết ơn của mình mặc dù bản thân không cảm thấy như vậy?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Rate this post

(4.5★ | 612 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời