Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Bọ Cạp

1.821

Trải bài này dựa trên những phẩm chất đặc trưng của cung Bọ Cạp: mạnh mẽ, dễ xúc động, quả quyết, trung thành, lôi cuốn và gợi cảm.

Trải bài theo hình cái càng của con bọ cạp.

Phẩm Chất Người Cung Bọ Cạp

1. Tôi nên làm gì để bộc lộ hết sức mạnh của mình?

2. Cảm xúc giúp ích tôi thế nào?

3. Tôi có thể đạt được gì nếu tôi quyết tâm?

4. Hiện tại ai/thứ gì đang thu hút tôi?

5. Điều gì khiến tôi cảm thấy khoái lạc?

6. Phẩm chất nào của tôi là tốt nhất khi là bạn bè?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Rate this post

(4.79★ | 612 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Được đóng lại.