Trải Bài Tarot – Tiết Kiệm Tiền

0 4.955

 

Triết lý về tiền bạc của bạn như thế nào? Trải bài Tiết kiệm tiền cho thấy tư tưởng của bạn về tài chính-vì sao bạn tiết kiệm và bạn tiết kiệm như thế nào?

savings

  1. Thái độ thường xuất hiện gần đây của tôi về vấn đề tiền bạc?
  2. Nhận thức tiêu cực của tôi về tiền bạc?
  3. Nhận thức tích cực của tôi về tiền bạc?
  4. Tôi có thể làm gì để có thêm nhiều tiền tiết kiệm?
  5. Kết quả cho việc đầu tư và tiết kiệm tài chính của tôi?
  6. Bài học tài chính lớn nhất của tôi là gì?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Rate this post

(4.5★ | 300 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời