Browsing loại

Mary-el Tarot

Mary-el Tarot truyền tải một trong những phong cách nghệ thuật xứng đáng để gọi là “thuật giả kim” của tâm hồn, cung cấp những thông tin chi tiết về ý nghĩa từng lá bài, dẫn dắt người dùng đến cửa ngõ giữa thiên đàng và hạ giới, giữa nhỏ bé và vĩ đại, giữa sự vĩnh hằng và vô hạn.