Browsing loại

Tarot of Vampyres

Sách hướng dẫn Tarot of Vampyres chi tiết 312 trang cung cấp những giải nghĩa cho từng lá bài, những bài thực hành sáng tạo, các trải bài cơ bản, và hướng dẫn hòa nhập vào thế giới mộng mị, đen tối, lãng mạn và quyến rũ đó.