Prisma Visions Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 19.311

Bộ bài Prisma Visions Tarot gồm 79 lá tuyệt đẹp được tạo nên bởi James R. Eads, tác giả của bộ Light Visions Tarot. Bộ bài Tarot thứ hai này của ông với được phổ màu với phong cách siêu thực ấn tượng. 23 lá bài Ẩn Chính có viền và 56 lá Ẩn Phụ không viền. Các lá bài có thể xếp lại thành hình ảnh.

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa từng lá bài.

Bộ Ẩn Chính

0 - The Fool1 - Magician2 - High Priestess3 - Empress
4 - Emperor5 - Hierophant6 - Lovers7 - Chariot
8 - Strength9 - Hermit10 - Wheel of Fortune11 - Justice
12 - Hanged Man13 - Death14 - Temperance15 - Devil
16 - Tower17 - Star18 - Moon19 - Sun
20 - Judgment21 - World22 - Strawberry

Bộ Wands

24 - Ace of Wands25 - Two of Wands26 - Three of Wands27 - Four of Wands
28 - Five of Wands29 - Six of Wands30 - Seven of Wands31 - Eight of Wands
32 - Nine of Wands33 - Ten of Wands34 - Page of Wands35 - Knight of Wands
36 - Queen of Wands37 - King of Wands

Bộ Chalices

38 - Ace of Chalices39 - Two of Chalices40 - Three of Chalices41 - Four of Chalices
42 - Five of Chalices43 - Six of Chalices44 - Seven of Chalices45 - Eight of Chalices
46 - Nine of Chalices47 - Ten of Chalices48 - Page of Chalices49 - Knight of Chalices
50 - Queen of Chalices51 - King of Chalices

Bộ Swords 

52 - Ace of Swords53 - Two of Swords54 - Three of Swords55 - Four of Swords
56 - Five of Swords57 - Six of Swords58 - Seven of Swords59 - Eight of Swords
60 - Nine of Swords61 - Ten of Swords62 - Page of Swords63 - Knight of Swords
64 - Queen of Swords65 - King of Swords

Bộ Pentacles

66 - Ace of Pentacles67 - Two of Pentacles68 - Three of Pentacles69 - Four of Pentacles
70 - Five of Pencles71 - Six of Pentacles72 - Seven of Pentacles73 - Eight of Pentacles
74 - Nine of Pentacles75 - Ten of Pentacles76 - Page of Swords77 - Knight of Pentacles
78 - Queen of Pentacles79 - King of Pentacles

Sách Prisma Visions Tarot – James R. Eads

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags:

Prisma Vision tarot, morse code, prisma visions tarot, prisma vision, prisma vision tarot, prisma vision tarot, prisma vision tarot, Prisma Visions Tarot, ý nghĩa lá the gift prisma vision, prisma vision, prisma vision, morse code, ý nghĩa bộ bài tarot prisma visions, sách hướng dẫn crystal tarot
(5★ | 1252 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời