Tarot of Vampyres – Sách Hướng Dẫn

0 20.365

Sách Hướng Dẫn Sử Dụng Bộ Bài Tarot of Vampyres

Bộ bài Tarot of Vampyres của Ian Daniels là tấm gương hoàn hảo của thế giới ma mị, vừa lãng mạn lại vừa đáng sợ của ma cà rồng, dưới hình hài phong cách Gothic. Truyền thuyết về ma cà rồng được gieo trồng từ bóng đêm và sự quyến rũ, nhưng thông điệp vĩnh hằng của nó mãi luôn đầy tràn sự khao khát của tinh thần – được nếm trải dư vị của Thánh Thần. Sức mạnh của Tarot of Vampyres nằm ở khả năng đánh thức tinh thần, đào sâu đế những tầng sâu hơn của nội tâm, để rồi vươn lên trong ánh sáng của sự thật. Sách hướng dẫn bộ bài Tarot of Vampyres 312 trang cung cấp những giải nghĩa cho từng lá bài, những bài thực hành sáng tạo, các trải bài cơ bản, và hướng dẫn hòa nhập vào thế giới mộng mị, đen tối, lãng mạn và quyến rũ đó.

Hãy hòa mình vào bóng đêm, ngập tràn trong bóng dáng mờ ảo của những bông hoa hồng đỏ như máu, và cảm nhận nhịp điệu cảm xúc bối rối nhảy tràn trong quả tim.

Bộ Ẩn Chính

Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 1 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 2 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 3 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 4
0. The Fool I. The Magician II. The Priestess III. The Empress
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 5 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 6 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 7 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 8
IV. The Emperor V. The Hierophant VI. The Lovers VII. The Chariot
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 9 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 10 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 11 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 12
VIII. Justice IX. The Hermit X. Fortune XI. Strength
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 13 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 14 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 15 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 16
XII. The Hanged Man XIII. Death XIV. Temperance XV. The Devil
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 17 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 18 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 19 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 20
XVI. The Tower XVII. The Star XVIII. The Moon XIX. The Sun
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 21 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 22    
XX. Judgement XXI. The World    

-<>-

Bộ Ẩn Phụ

Bộ Scepters (Wands)

Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 23 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 24 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 25 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 26
Ace of Scepters 2 of Scepters 3 of Scepters 4 of Scepters
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 27 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 28 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 29 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 30
5 of Scepters 6 of Scepters 7 of Scepters 8 of Scepters
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 31 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 32 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 33 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 34
9 of Scepters 10 of Scepters Daughter of Scepters Prince of Scepters
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 35 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 36    
Queen of Scepters Lord of Scepters    

-<>-

Bộ Grails (Cups)

Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 37 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 38 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 39 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 40
Ace of Grails 2 of Grails 3 of Grails 4 of Grails
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 41 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 42 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 43 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 44
5 of Grails 6 of Grails 7 of Grails 8 of Grails
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 45 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 46 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 47 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 48
9 of Grails 10 of Grails Daughter of Grails Prince of Grails
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 49 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 50    
Queen of Grails Lord of Grails    

-<>-

Bộ Knives (Swords)

Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 51 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 52 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 53 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 54
Ace of Knives 2 of Knives 3 of Knives 4 of Knives
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 55 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 56 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 57 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 58
5 of Knives 6 of Knives 7 of Knives 8 of Knives
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 59 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 60 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 61 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 62
9 of Knives 10 of Knives Daughter of Knives Prince of Knives
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 63 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 64    
Queen of Knives Lord of Knives    

-<>-

Bộ Skulls (Pentacles) 

Đang cập nhật

Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 65 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 66 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 67 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 68
Ace of Skulls 2 of Skulls 3 of Skulls 4 of Skulls
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 69 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 70 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 71 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 72
5 of Skulls 6 of Skulls 7 of Skulls 8 of Skulls
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 73 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 74 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 75 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 76
9 of Skulls 10 of Skulls Daughter of Skulls Prince of Skulls
Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 77 Tarot of Vampyres - Sách Hướng Dẫn 78    
Queen of Skulls King of Skulls    

Bộ bài Tarot of Vampyres – Ian Daniels

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Rate this post

(4.93★ | 1198 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời