Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Bạch Dương

0 3.190

qualities of aries

1. Tôi cần bộc lộ điều gì trong lúc này?

2. Tôi dẫn dầu người khác như thế nào?

3. Tôi bướng bỉnh như thế nào?

4. Tôi đòi hỏi điều gì ở bản thân?

5. Tham vọng sẽ đưa tôi đến đâu?

6. Khi nào tôi gây được ấn tượng nhất?

7. Tôi can đảm như thế nào?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Rate this post

(5★ | 1478 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời