Book of Shadows Tarot (So Below) – Sách Hướng Dẫn

0 11.603

Book of Shadows Tarot – So Below là bộ Tarot có tính truyền thống hơn so với bộ As Above. Trong khi As Above được thay đổi để chỉ dẫn một số điểm chính yếu về ngoại giáo thì So Below lại tuân theo những gì mà nhiều nhà bói bài Tarot gọi là truyền thống Rider Waite Smith (RWS). Bất kỳ ai quen thuộc với bộ RWS cũng đều sẽ dễ dàng đọc được bộ Tarot này. Tuy nhiên, những ai theo ngoại giáo hoặc là phù thủy phép thuật sẽ thấy phù hợp với bộ bài này hơn là bộ RWS và sẽ có sự cộng hưởng sâu sắc hơn. Nó thực sự có thể đóng hai vai trò. Nó kết hợp với Book of Shadows Tarot – As Above để hoàn thiện sự tương trợ của Nguyên tắc Tương Ứng “Trên sao, Dưới vậy”, mang đến cho người dùng một trải nghiệm đọc bài Tarot sâu rộng hơn. Bộ bài cũng mang đầy đủ tính truyền thống để sử dụng hàng ngày hoặc để giải bài thông thường. Hình vẽ sinh động khiến nó trở thành bộ bài lý tưởng để giải bài đối ứng hoặc giải bài ở nơi nhộn nhịp.

Bộ Ẩn Chính

Giống như phần lớn các bộ Tarot, các lá Ẩn chính ở đây đại diện cho những sự kiện lớn trong cuộc đời chúng ta, những tình huống hay sức mạnh nằm ngoài tầm kiểm soát, và những trải nghiệm mang hàm ý nghiệp báo. Những lá bài này cũng phản ánh trải nghiệm về con người của những lá Ẩn Chính trong bộ As Above.

0 (1) 0 (2) 0 (3) 0 (4)
0 – The Fool I – The Magician II – The High Priestess III – The Empress
0 (5) 0 (6) 0 (7) 0 (8)
IV – The Emperor V – The Hierophant VI – The Lovers VII – The Chariot
0 (9) 0 (10) 0 (11) 0 (12)
VIII – Strength IX – The Hermit X – The Wheel XI – Justice
0 (13) 0 (14) 0 (15) 0 (16)
XII – The Hanged Man XIII – Death XIV – Temperance XV – The Devil
0 (17) 0 (18) 0 (19) 0 (20)
XVI – The Tower XVII – The Stars XVIII – The Moon XIX – The Sun
0 (21) 0 (22)    
XX – Judgement XXI – The World    

Bộ Ẩn Phụ

Bộ Wands

0 (65) 0 (66) 0 (67) 0 (68)
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
0 (69) 0 (70) 0 (71) 0 (72)
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
0 (73) 0 (74) 0 (75) 0 (76)
9 of Wands 10 of Wands Knave of Wands Knight of Wands
0 (77) 0 (78)    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Chalices (Cups)

0 (23) 0 (24) 0 (25) 0 (26)
Ace of Chalices 2 of Chalices 3 of Chalices 4 of Chalices
0 (27) 0 (28) 0 (29) 0 (30)
5 of Chalices 6 of Chalices 7 of Chalices 8 of Chalices
0 (31) 0 (32) 0 (33) 0 (34)
9 of Chalices 10 of Chalices Knave of Chalices Knight of Chalices
0 (35) 0 (36)    
Queen of Chalices King of Chalices    

Bộ Swords

0 (65) 0 (66) 0 (67) 0 (68)
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
0 (69) 0 (70) 0 (71) 0 (72)
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
0 (73) 0 (74) 0 (75) 0 (76)
9 of Swords 10 of Swords Knave of Swords Knight of Swords
0 (77) 0 (78)    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles

0 (37) 0 (38) 0 (39) 0 (40)
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
0 (41) 0 (42) 0 (43) 0 (44)
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
0 (45) 0 (46) 0 (47) 0 (48)
9 of Pentacles 10 of Pentacles Knave of Pentacles Knight of Pentacles
0 (49) 0 (50)    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Hướng dẫn sử dụng bộ bài Book of Shadows Tarot

Có thể đọc bộ bài Book of Shadows Tarot này, theo nhiều cách, như một bộ theo phong cách RWS thông thường. Nhưng ở đây có thêm một chút yếu tố có thể bổ sung sức mạnh cho việc đọc bài của bạn. Trong tất cả các lá bài, chúng ta đều thấy Năng lượng Nguyên tố được thử thách, được tận dụng hoặc thậm chí bị bỏ qua. Lưu ý rằng điều này có thể gia tăng chiều sâu cho việc đọc bài, bởi bạn có thể biết được ý tưởng về cách thức gây ảnh hưởng đầy ma thuật lên tình huống được đề cập hoặc có thể hiểu được cách bạn đang sử dụng năng lượng hay sức mạnh của bạn chống lại chính bạn như thế nào. Đôi lúc khi tính cách con người không tận dụng phép thuật một cách ý thức, năng lượng có sẵn vẫn hiển hiện và có thể được thuyên chuyển trong bối cảnh tình huống đang được khám phá trong việc đọc bài.

Vì bộ bài này được thiết kế giống như bài Tarot truyền thống và thực tế được sử dụng tương tự nên lá bài nào cũng có nghĩa ngược. Các nghĩa ngược là quyết định mang tính cá nhân. Bạn không muốn dùng nghĩa ngược cũng không sao hoặc có thể dùng các phương pháp của chính bạn để giải nghĩa chúng.

Bộ Ẩn Chính của As Above, So Below

Như đã nói, chúng tôi đã đề cập về cách thức hai bộ bài phản chiếu lẫn nhau như hai nửa của chiếc đồng hồ cát. Hai Bộ Ẩn Chính đan xen nhau tạo nên cái phễu, qua đó năng lượng Vũ Trụ tuôn chảy từ cõi Thần Thánh vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta… thực sự đang miêu tả Nguyên tắc Phép thuật về “trên sao, dưới vậy”. Như đã so sánh các lá bài tương đương ở cả hai bộ bài, chúng ta có thể thấy năng lượng nguyên mẫu chuyển động ra sao từ cõi này sang cõi khác. Qua việc nghiên cứu các lá bài theo cặp, chúng ta có thể tìm hiểu về lá bài và cách thức nó tồn tại với vai trò là một nguyên mẫu và cách thức mà nó tồn tại như một khía cạnh trong thực tại của chúng ta. Chúng ta cũng có thể hiểu rõ hơn về bản chất của năng lượng lá bài và cách thức hoạt động cùng với nó, thay vì chống lại nó.

The Fool

As Above: Tạo ra kiếp sau

So Below: Tạo ra khoảnh khắc tiếp theo

The Magician

As Above: Các nguyên tố

So Below: Tương tác với các nguyên tố

The High Priestess

As Above: Trí tuệ thần thánh

So Below: Tìm kiếm và tiếp nhận trí tuệ

The Empress

As Above: Nữ Thần Vĩ Đại và vòng đời

So Below: Phát triển, nuôi dưỡng và chữa lành

The Emperor

As Above: Nam Thần Vĩ Đại và vòng đời

So Below: Duy trì sự vận động của chu kỳ

The Hierophant

As Above: Niềm tin thiêng liêng của bạn.

So Below: Thực hiện những niềm tin đó bằng việc chỉ dẫn cho người khác

The Lovers

As Above: Sự Kết Hợp Vĩ Đại bắt đầu vòng đời

So Below: Một lựa chọn khởi đầu một chu kỳ mới

The Chariot

As Above: Vũ trụ biến đổi chính nó một cách có chủ ý

So Below: Vận dụng ý chí làm thay đổi tình huống

Strength

As Above: Tạo thay đổi trên cõi tâm linh

So Below: Tạo thay đổi trong thế giới vật chất

The Hermit

As Above: Hành trình tâm linh đi tìm chân lý

So Below: Rút lui khỏi thế giới để kiếm tìm chân lý

The Wheel

As Above: Vòng đời của thế giới

So Below: Vòng đời của con người

Justice

As Above: Những kết quả tâm linh

So Below: Những kết quả của hành động hàng ngày

The Hanged Man

As Above: Tạo ra không gian thiêng liêng cho hoạt động tâm linh

So Below: Tìm kiếm không gian thiêng liêng nội tâm

Death

As Above: Bóng tối báo trước ánh sáng

So Below: Kết thúc tạo ra khởi đầu

Temperance

As Above: Ân huệ thần thánh và sự cân bằng nội tâm

So Below: Một cuộc sống cân bằng.

The Devil

As Above: Từ bỏ tâm linh vì vật chất

So Below: Quá bê tha

The Tower

As Above: Những cảnh báo của thần thánh

So Below: Tin tức gây sốc

The Star

As Above: Sự chữa lành về tinh thần và niềm hy vọng

So Below: Tĩnh dưỡng và đổi mới

The Moon

As Above: Thế giới của Trăng Tàn và Chúa Tể Bóng Tối

So Below: Bí mật riêng tư và nỗi sợ hãi nội tâm

The Sun

As Above: Cực điểm của Năng Lượng Vũ trụ

So Below: Thành công cá nhân

Judgement

As Above: Lời kêu gọi tâm linh

So Below: Tìm kiếm và tiếp nhận sự truyền đạt của Thần Thánh

The World

As Above: Sự toàn vẹn của Thần thánh

So Below: Cảm giác hòa hợp với Vũ Trụ

Bộ Ẩn Phụ

Những lá Ẩn Phụ trong một bộ bài Tarot có thể không ấn tượng bằng những lá Ẩn Chính nhưng chúng có một số nhiệm vụ quan trọng trong một lần đọc bài. Trước hết, chúng đại diện cho những sự kiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thứ hai, mọi lá bài đều thuộc một trong bốn bộ. Mỗi bộ tương ứng với một nguyên tố, vì thế chúng ta có thể thấy ngay lập tức loại năng lượng nào liên quan và ảnh hưởng đến tình huống được đề cập. Mặc dù những lá bài này khác với bộ Book of Shadows Tarot – As Above, song các bộ lại có cùng năng lượng. Thứ ba, nếu có nhiều hơn một trong bất kỳ con số nào trong một lần đọc bài thì có nghĩa lá bài đó bổ sung thêm thông tin. Ví dụ như, lá Ace biểu thị một món quà hoặc cơ hội. Lá Two chỉ ra những lựa chọn hoặc quyết định cần được thực hiện. Lá Four đại diện cho sự ổn định hoặc trì trệ. Lá Five là dấu hiệu của sự bất ổn. Lá Ten cho bạn biết một tình huống sắp kết thúc hoặc sắp được giải quyết. Bộ Ẩn Phụ chắc chắn như những chú ong thợ trong bộ bài Tarot.

Các Lá Bài Hoàng Gia

Các lá bài Hoàng Gia đại diện cho những người liên quan đến bất kỳ tình huống mà chúng ta đang đề cập. Nhiều lúc các lá bài đại diện cho người bói bài, vì chúng thường kiểm soát phần lớn những sự kiện trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, đúng như các lá Ẩn Chính thường đại diện cho những tình huống nằm ngoài kiểm soát của chúng ta, đôi khi người khác lại có quyền hay ảnh hưởng đối với cuộc sống của chúng ta. Nếu là như vậy, các lá bài Hoàng Gia sẽ xuất hiện trong các lần đọc bài của chúng ta. Luôn hữu ích nếu xác định được các vai trò, hành động và năng lượng mà những người này (bao gồm bản thân chúng ta!) tác động đến tình huống. Sau đó chúng ta có thể hợp tác, điều hướng hoặc có thể xoa dịu nguồn năng lượng hay hành động khi cần thiết.

Trong bộ As Above, chúng ta thấy sự hiện thân của các nguyên tố trong các hình dạng sơ khai và nguyên mẫu. Ở đây, chúng ta sẽ thấy cách thức mà chúng hiển hiện trong những vai trò chúng ta thực hiện trong cuộc sống hành ngày. Để giúp minh họa ý tưởng chúng ta thực hiện những hành động khác nhau tại những thời điểm khác nhau trong cuộc sống, mỗi lá bài Hoàng Gia khắc họa cùng một người. Các lá Page đều học những bài học liên quan đến bộ tương ứng của chúng. Các lá Knight thực hiện loại hành động thể hiện bộ của chúng. Các lá Queen chia sẻ trực tiếp nguồn năng lượng của bộ đến cá nhân. Các lá King thực thi quyền lực trong nhóm bộ của mình.

Để minh họa kỹ hơn về cách thức mà các cá nhân đảm nhiệm mỗi nhân vật này, các lá bài Hoàng Gia của As Below sẽ sử dụng nhân vật nam cho bộ Cốc (Cup) và bộ Tiền (Pentacle), vốn được xem là những bộ thuộc phái nữ theo truyền thống, và nhận vật nữ cho bộ Kiếm (Sword) và bộ Gậy (Wand), vốn thường được xem là thuộc phái nam.

Các kỹ thuật bộ bài kép

Hai bộ bài cùng nhau tạo nên bộ Tarot Book of Shadows, As AboveSo Below, được thiết kế để phản ánh trải nghiệm về ngoại giáo. As Above nắm giữ những niềm tin và mô tả các năng lượng vũ trụ. So Below thể hiện cách thức những niềm tin đó bộc lộ ra sao trên thế giới này và miêu tả năng lượng của chúng ta hay cách thức chúng ta phối hợp với năng lượng vũ trụ. Hệ thống bộ bài kép độc đáo này mang lại những giải nghĩa bài đầy quyền lực.

Giải bài bằng hai bộ Tarot không hoàn toàn mới mẻ. Nhiều người đọc đã từng thử nghiệm ý tưởng này. Phương pháp tham chiếu này đã trở nên phổ biến trong thập kỷ trước. Đây là phương pháp mà người đọc lựa chọn lá bài giống nhau từ hai hay nhiều bộ bài rồi so sánh chúng để tạo nên tầng nghĩa sâu hơn hoặc để nhận được thông điệp đầy đủ hơn. Một cách khác sử dụng hai bộ bài trong cùng một lần đọc bài đó là nếu câu hỏi có nội dung về một mối quan hệ hoặc so sánh hai lựa chọn, người đọc có thể dùng một bộ bài đại diện cho một người hay ý tưởng và bộ bài kia cho người hay ý tưởng còn lại. Bộ Tarot Book of Shadows được thiết kế độc đáo tất nhiên có thể được sử dụng theo những cách đó. Ở bên dưới, bạn sẽ tìm thấy những cách thức khác mà hai bộ bài này phối hợp với nhau.

Cấu trúc truyền thống của So Below mang đến nền tảng cho hầu hết các kỹ thuật giải bài kép. Cấu trúc độc đáo của As Above mang đến sự tập trung sâu hơn và sự chính xác khi đọc bài. Phần lớn các cách giải bài kép đều yêu cầu chia As Above thành những bộ nhỏ hơn trong khi So Below thường được sử dụng hết cả bộ. Khi giải thích các lá bài trong những trải bài này, bạn sẽ ít dựa vào nghĩa xuôi hơn đối với As Above. Thay vào đó bạn sẽ tập trung vào tinh thần của ý nghĩa và năng lượng được miêu tả.

Kỹ thuật As Above, So Below

Cách dễ nhất để kết hợp hai bộ bài là trải bài như thông thường (hoặc chỉ trải một bộ để trả lời câu hỏi), sử dụng một trong hai bộ. Sau đó bạn chọn lá bài tương tự ở bộ kia, đặt chúng cạnh nhau trong trải bài rồi đọc hai lá bài thành một cặp. Hãy tập trung cao độ vào năng lượng có sẵn ở lá bài As Above, liên hệ điều mà người bói bài đang làm với nguồn năng lượng đó, thể hiện ở lá So Below.

Các lá bài luôn có thể được sử dụng theo cách này. Trong quá trình giải bài, nếu có sự vượt trội của những lá bài ngược còn người xem bói muốn phá bỏ năng lượng thì hãy xác định điểm khởi đầu của khối năng lượng trong trải bài, thường là lá So Below đầu tiên nằm trước một loạt lá bài ngược. Lá bài này đi cùng với năng lượng đáng lẽ nên trôi chảy nhưng lại không hề. Điều này dường như là do người xem bói không tận dụng năng lượng theo cách tốt nhất. Hãy xào các lá bài So Below còn lại, hãy cầu xin làm cách nào để người xem bói sử dụng tốt nhất nguồn năng lượng để khôi phục dòng chảy tự nhiên, rồi rút ra một lá. Đặt lá bài đó lên trên lá bài gây cản trở. Hãy xoay các lá bài tiếp theo sang phía trên bên phải và tái diễn giải trải bài để khám phá điều sẽ xảy ra nếu người xem bói cư xử khác đi.

Tăng cường năng lượng

Xác định câu hỏi của bạn, chọn trải bài, đặt bài theo cách thông thường bằng bộ So Below. Trước khi tiến hành giải thích, hãy chia bộ As Above thành hai nhóm Ẩn Chính và Ẩn Phụ. Xào bài rồi rút ngẫu nhiên một lá Ẩn Chính đặt lên đầu trải bài. Lá bài này là tâm điểm chính của việc đọc bài, còn các lá khác sẽ được đọc dựa theo nó. Sau đó rút ra ba lá ngẫu nhiên từ nhóm Ẩn Phụ. Đặt một lá vào cuối trải bài và hai lá kia sang hai bên. Những lá này đại diện cho năng lượng hay các nguồn lực hiện không liên quan đến tình hình nhưng có sẵn trong con người bạn có thể được sử dụng để thay đổi một kết quả không mong muốn hoặc tạo điều kiện cho kết quả tích cực.

Thực tế với Đọc Bài Nhận Thức

Việc đọc bài có vẻ như đơn giản này có thể chứa đựng rất nhiều năng lượng nếu người xem bói sẵn sàng thành thật với bản thân họ.

Đây là bốn vị trí trong trải bài này nhưng bạn sẽ xử lý hai lá bài cho mỗi vị trí, mỗi lá nằm trong một bộ. Lá bài As Above nằm trên lá So Below. Các lá bài nằm theo một đường thẳng.

Trọng tâm câu hỏi

Thách thức

Lời khuyên

Kết quả

Hàng trên, As Above, cho thấy những gì đang diễn ra ở mức độ tâm linh. Hàng dưới thể hiện cách thức ảnh hưởng về mặt tâm linh đang bộc lộ trong cuộc sống của người xem bói. Nếu có sự ngắt quãng kết nối giữa lá trên và dưới, điều này cho thấy có một khu vực mà người xem bói cần xem xét ý kiến của họ và có lẽ cân nhắc lại những hành động của mình.

Phạm vi ảnh hưởng

Trải bài này được thực hiện sau một lần đọc bài thông thường bằng bộ So Below nếu kết quả không thỏa mãn người xem bói. Hãy tập hợp các lá bài trong lần đọc bài đó trừ lá đại diện cho kết quả không mong muốn của người xem bói. Đặt lá bài đó ở giữa vị trí đọc bài. Để người xem bói chọn một lá trong bộ bài đại diện cho kết quả lý tưởng và đặt lá đó lên trên lá bài đầu tiên.

Chia bộ As Above thành các nhóm: Ẩn Chính, Khí, Lửa, Nước, Đất và các lá Hoàng Gia.

Chọn một lá ở mỗi nhóm và đặt quanh hai lá ban đầu. Lá Ẩn Chính thể hiện thách thức lớn nhất tách kết quả dự đoán với kết quả mong muốn. Các lá Khí, Lửa, Nước và Đất thể hiện năng lượng hiện tại có thể được sử dụng hoặc hướng vào. Lá Hoàng Gia cho biết cách thức mà kết quả có thể được thay đổi dễ dàng như thế nào. Lá bài nguyên tố đại diện cho tình huống thay đổi dễ dàng nhất, trong khi Crone ở đầu bên kia của dải cho thấy một tình huống gần như hoàn thành và vì thế rất khó thay đổi.

Bộ bài Book of Shadows Tarot –Barbara Moore, Sabrina Ariganello

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Rate this post

(5★ | 1422 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời