Faerie Guidance Oracle – Sách Hướng Dẫn

0 9.047

Các nàng tiên hộ mệnh xinh đẹp trong bộ bài Faerie Guidance Oracle có thể giúp bạn kết nối với những linh vật quyền năng của tự nhiên trên con đường tự khám phá những gì tiềm ẩn bên trong bạn. Mỗi lá bài tuyệt đẹp này đại diện cho một yếu tố thiết yếu trong cuộc sống – tính rõ ràng, sự lựa chọn, sức sáng tạo, tình yêu, niềm đam mê, sự chuyển đổi, cơ hội, và nhiều điều nữa. Hình ảnh minh họa bằng màu nước sẽ giúp bạn dễ dàng gắn kết với nguồn năng lượng tích cực từ mỗi nàng tiên này. Hãy sử dụng công cụ truyền cảm hứng đầy mê hoặc này để tiếp cận những tài năng tiềm ẩn bên trong con người bạn, khám phá ra những góc nhìn mới mẻ, giải quyết các vấn đề còn tồn tại của bạn, và hướng bạn tới một tương lai đầy triển vọng mà bạn hằng mong đợi.

Xin vui lòng click vào tên và hình ảnh lá bài để tham khảo giải nghĩa.

CCI09222015_0028 CCI09222015_0030 CCI09222015_0016 CCI09222015_0012
Beauty Change Choice Clarity
CCI09222015_0013 CCI09222015_0031 CCI09222015_0032 CCI09222015_0033
Communication Confidence Courage Creativity
CCI09222015_0001 CCI09222015_0024 CCI09222015_0025 CCI09222015_0026
Determination Discovery Dreams Energy
CCI09222015_0027 CCI09222015_0017 CCI09222015_0037 CCI09222015_0018
Enlightenment Euphoria Expression Faith
CCI09222015_0019 CCI09222015_0021 CCI09222015_0022 CCI09222015_0003
Friendship Future Happiness Healing
CCI09222015_0004 CCI09222015_0035 CCI09222015_0038 CCI20112015
Inspiration Intuition Karma Love
CCI09222015_0011 CCI09222015_0015 CCI09222015_0005 CCI09222015_0023
Magic Meditation Nurturing Opportunity
CCI09222015_0029 CCI09222015_0020 CCI09222015_0010 CCI09222015_0009
Passion Patience Prosperity Rejuvenation
CCI09222015_0008 CCI09222015 CCI09222015_0006 CCI09222015_0036
Sanctuary Serenity Simplicity Spirit
CCI09222015_0002 CCI09222015_0034 CCI09222015_0007  
Strength Transformation Wisdom  

Bộ bài Faerie Guidance Oracle – Paulina Cassidy

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Rate this post

(4.79★ | 612 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời