Ký Tự Rune 24 – DAEG

0 4.344

24 - DAEG

DAEG

DAEG là biểu tượng của sự tăng trưởng và phát triển, và là thời gian chính yếu của sự gia tăng và thịnh vượng. Nó không có mặt tiêu cực, thậm chí là trong một trải mang tính xấu thì nó vẫn thể hiện một quá trình mà sức mạnh nội tại của bạn sẽ biến tình huống đó trở nên thuận lợi hơn nếu bạn biết cách tận dụng nó.

Khi đi cùng với những ký tự chỉ sự trì hoãn thì nó làm giảm bớt tính tiêu cực của chúng, và cho thấy một thành công tương đối khi vượt qua những thử thách.

Sự phát triển mà ký tự này biểu trưng thường là một quá trình chậm như rất ổn định, chứ không phải là một thành công trong chớp mắt. Vì thế, khi những thay đổi đang diễn ra, có thể bạn sẽ không nhận ra điều đó, nhưng một ngày nào đó bạn sẽ thức dậy và nhìn thấy mọi việc tương sáng hơn.

DAEG nói lên rằng có nhiều thứ cần thay đổi với thái độ của bạn. Cùng với KENAZ, nó cho thấy việc vui vẻ đương đầu với những vấn đề sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Khi DAEG đi cùng với WUNJO ngược, MANNAZ ngược, OTHEL ngược hay HAGALL thì nó chỉ rằng việc bạn luôn chăm chăm suy nghĩ vào các vấn đề hay trở ngại thì bạn đang kéo chúng đến gần mình hơn.

Đôi khi rút ra ký tự này nói lên một thay đổi trọng đại trong cuộc sống của bạn, có thể nó sẽ là một biến cố rất quan trọng đến nỗi bạn sẽ chẳng bao giờ sống theo cách trước đây nữa. Thường thì đó sẽ là một khởi đầu mới trên một số cấp độ, nhưng đôi khi nó cho thấy rằng bạn bạn cần phải tận dụng tốt một cơ hội mà dường như bạn không thể kiểm soát được. Mọi việc sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt, có khả năng là từ một tác nhân bên ngoài nào đó. Điều này được đặc biệt nhấn mạnh khi MANNAZ xuất hiện kế cận.

Cũng có thể là bạn sẽ tiếp xúc với một lối sống hay cách nghĩ mới – thậm chí là sự khai sáng về mặt tín ngưỡng.

—————————–

Nguồn dịch: A Practical Guide To The Runes – Lisa Peschel


(5★ | 1638 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời