Lá 15. Practice Compassion – Whispers of Love Oracle Cards

0 2.431

15. Practice Compassion

Ý nghĩa lá 15. Practice Compassion trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 15. Practice Compassion trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Trau Dồi Lòng Trắc Ẩn

Hãy quan sát sự vật với một góc nhìn khác.

Chúng ta có thể nhận được nhiều lợi ích khi nhìn sự vật dưới quan điểm của một người khác. Đặt mình vào hoàn cảnh của họ sẽ giúp ta có được sự thấu hiểu và có thể phần nào đó thay đổi cảm xúc hiện tại của chính ta. Tình yêu và lòng trắc ẩn luôn mang lại một kết quả tuyệt vời.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

Rate this post

(5★ | 668 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời