Lá 42. Rest And Relaxation Is Essential – Whispers of Love Oracle Cards

0 1.875

42. Rest And Relaxation Is Essential

Ý nghĩa lá 42. Rest And Relaxation Is Essential trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 42. Rest And Relaxation Is Essential trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Nghỉ Ngơi Và Thư Giãn Là Cần Thiết

Nghỉ ngơi là nhu cầu căn bản của tất cả chúng ta.

Chúng ta đều đạt mức độ tốt nhất một khi cân bằng được tất cả khía cạnh của cuộc sống. Khi tình yêu bản thân và những người xung quanh được đủ đầy, môi trường được tạo ra cho phép mọi người cơ hội chăm lo cho nhu cầu của mình. Khi chúng ta được nghỉ ngơi, chúng ta sẽ đạt được trạng thái tốt nhất và sẽ biết cách trân trọng tất cả những món quà của cuộc đời.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards


(5★ | 372 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời