Lá 2. Like Attracts Like – Whispers of Love Oracle Cards

0 3.277

2. Like Attracts Like

Ý nghĩa lá 2. Like Attracts Like trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 2. Like Attracts Like trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Giống Nhau Sẽ Hút Nhau

Nếu bạn khao khát thêm nhiều tình yêu vào cuộc sống, bạn cần cho đi nhiều tình yêu hơn.

Một khi chúng ta muốn tạo ra thứ gì, luật Hấp dẫn đã chứng thực được rằng ta cần có sự đồng điệu với thứ đó. Tình yêu sẽ dễ dàng đến với bạn hơn nếu bạn để yêu thương lan tỏa quanh mình, từ đó bạn sẽ dễ dàng tìm thêm những thứ để yêu thương. Bỏ ra một phút để nghĩ về những thứ mình yêu trong hiện tại.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards


(4.5★ | 1172 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời