Lá 45. Be Supportive – Whispers of Love Oracle Cards

0 2.367

45. Be Supportive

Ý Nghĩa Lá 45. Be Supportive trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý Nghĩa Lá 45. Be Supportive trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Có Tinh Thần Hỗ Trợ

Thành thực tạo những nỗ lực để thể hiện sự quan tâm của bạn.

Tất cả những gì cần thiết lúc này là một ít sự hỗ trợ và quan tâm. Bỏ ra ít thời gian để động viên người khác. Nhận ra những nỗ lực mà họ đang tạo ra. Có thái độ động viên tích cực sẽ giúp ta tạo ra được sự đồng điệu và không khí bình yên. Cũng như những thiên thần luôn hỗ trợ ta qua mọi việc, hãy luôn rộng lòng giúp đỡ những người mà bạn yêu thương.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

Rate this post

(5★ | 588 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời