Lá 7. The Only Thing That Is Real Is Love – Whispers of Love Oracle Cards

0 2.346

7. The Only Thing That Is Real Is Love

Ý nghĩa lá 7. The Only Thing That Is Real Is Love trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 7. The Only Thing That Is Real Is Love trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Thứ Duy Nhất Thực Thụ Là Tình Yêu

Đưa sự chú tâm từ vấn đề quay về với yêu thương.

Chúng ta thường dậm chân trước các vấn đề. Thực tế thứ ta cần là tình yêu. Hãy đưa ra sự lựa chọn ngay bây giờ, hít một hơi thật sâu và tập trung vào thứ nào là thực. Mối tiêu cực sẽ tiêu tan một khi bạn quả quyết: “Mọi chuyện điều đang ổn. Ta chọn lấy tình yêu.”

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards


(5★ | 1532 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời