Lá 4. The Emperor – Dreaming Way Tarot

0 1.955

4. The Emperor

0 (5)

The Emperor thường liên quan đến vai trò của người cha, người có trách nhiệm cho sự thịnh vượng của gia đình. Ông trân trọng và bảo vệ những gì đang có hơn là mong muốn những thứ mới mẻ. Ông gánh vác mọi việc và hành động động lập. Ông tự tin vào quyền hành của chính mình nhưng không tin tưởng bất kỳ ai khác. The Emperor là một người đàn ông trưởng thành; thường thì lá bài chỉ những người từ 40 đến 60 tuổi.

Nghĩa xuôi: Có trách nhiệm, có khả năng, chỉ đạo, sự bảo tồn, đột ngột, ham muốn quyền lực, có phẩm giá, có trật tự, thương nhân, tự làm chủ, luật sư, cha.

Nghĩa ngược: Vô trách nhiệm, không có năng lực, bạo lực, dễ nổi nóng, bất thường, nghỉ hưu.

Sách Dreaming Way Tarot – Rome Choi

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Dreaming Way Tarot

Rate this post

(5★ | 532 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời