Lá 44. Get To Know Each Other – Whispers of Love Oracle Cards

0 2.426

44. Get To Know Each Other

Ý nghĩa Lá 44. Get To Know Each Other trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa Lá 44. Get To Know Each Other trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Làm Quen Với Nhau

Học cách chạm được nhu cầu tình yêu của người khác là tối quan trọng trong việc phát triển một mối quan hệ.

Sự khao khát cảm thấy được yêu thương và trân trọng sẽ tạo sức tác động lên cách mà ta ứng xử trong một mối quan hệ. Bỏ thời gian để tìm hiểu về nhau sẽ tạo ra lợi ích cho chính bạn vì đó là cách giúp tình yêu của bạn tiến triển. Tập nhận ra những khác biệt của riêng mình và không cố kiểm soát mọi thứ xuất hiện trước mắt bạn.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

Rate this post

(4.5★ | 500 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời