Lá 41. Do Something For Someone Else – Whispers of Love Oracle Cards

0 1.895

41. Do Something For Someone Else

Ý nghĩa lá 41. Do Something For Someone Else trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 41. Do Something For Someone Else trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Làm Điều Gì Cho Một Ai Đó

Dành sự chú ý của bạn cho một ai.

Khi ta tập trung vào làm một việc tử tế dành cho người khác, ta tạo ra cơ hội tái tạo năng lượng cho mối quan hệ. Điều gì bạn có thể làm ngay hôm nay để đối xử chu đáo với một ai đó? Một việc nhỏ cũng có thể mang lại tác động to lớn. Hãy tưởng tượng rằng cuộc đời sẽ tuyệt vời biết bao khi bạn tập trung vào làm những việc tử tế, yêu thương cho người khác.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards


(5★ | 332 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời