Lá Egg – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 11.573

Egg

Ý nghĩa lá Egg trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Egg trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Kế hoạch tốt, làm việc chăm chỉ chắc chắn sẽ đem lại thành công. Quả trứng vàng nằm trong một cái tổ trên cành cây. Quả trứng là sự cam kết, khi bạn lên kế hoạch đúng đắn và làm việc chăm chỉ thì thành công chắc chắn sẽ đến. Còn nếu không thì thành công sẽ không đến.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

Tags:

Bài trà quả trứng vàng ý nghĩa gì
(4.64★ | 1462 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời