Lá Mountain – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 12.906

Mountain

Ý nghĩa lá Mountain trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Mountain trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Thách thức lớn để vượt qua. Một ngọn núi, hoang vắng và hiểm trở, hiện lên trực tiếp trên con đường của người hỏi. Dường như không có một con đường nào khác dễ đi hơn ở xung quanh hoặc một con đường nào đó để vượt qua ngọn núi này. Có một số gợi ý về các tuyến đường khả thi trên sườn núi, nhưng không hề có một con đường nào là rõ ràng cả. Biểu tượng này cho thấy có một thách thức lớn mà bạn cần phải đối mặt và giải quyết. Sẽ không thành công nếu cố tránh né nó. Vì không có bất cứ một giải pháp nào cho vấn đề này được đưa ra, nên bạn phải cẩn thận với con đường mà bạn chọn, hãy chắc rằng nó là con đường đúng đắn.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(5★ | 918 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời