Lá Eight of Swords – Sun and Moon Tarot

0 980

Eight of Swords: sự can thiệp

194_49

Jupiter (Mộc Tinh) trong Gemini (Song Tử). Sự tôn trọng đối với những nỗ lực trí tuệ. Có nhiều khả năng có thể xảy ra hơn bạn nhận thấy. Hãy kết hợp những lựa chọn với nhau. Tâm trí hay nghi ngờ, có thể là đang phân tích quá mức. Sự cản trở, trì trệ và do dự. Thông tin không đáng tin cậy hoặc gây nhầm lẫn.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Rate this post

(5★ | 1022 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời