Lá Nine of Wands – Sun and Moon Tarot

0 994

Nine of Wands: sức mạnh

194_30

Sun (Mặt Trời) và Moon (Mặt Trăng) trong Sagittarius (Nhân Mã). Trực giác và sức mạnh tinh thần của sự tưởng tượng. Sự kháng cự và sức mạnh ý chí. Thái độ mạnh mẽ và vững chắc. Sự thống nhất và sức mạnh trên tất cả các cấp độ tinh thần và cảm xúc.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot


(5★ | 1478 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời