Lá Eight of Pentacles – Everyday Witch Tarot

0 2.090

Eight of Pentacles

Ý nghĩa lá Eight of Pentacles trong bộ bài Everyday Witch Tarot
Ý nghĩa lá Eight of Pentacles trong bộ bài Everyday Witch Tarot

“Làm việc chăm chỉ mang lại phần thưởng dành riêng”

Siêng năng tỉ mỉ giúp mài dũa kĩ năng và đặt những viên gạch cho thành công tương lai.

Nếu bạn có thể trao đổi với cô phù thủy trong lá bài, cô ta sẽ nói những thứ kiểu như “Bất cứ thứ gì đáng làm là làm cho đáng”. Eight od Pentacles không nói về việc làm vì tiền bạc và thành công; nó nói về việc mang những gì tốt nhất của bạn cho nhiệm vụ. Có những sự thỏa mãn đến từ việc biết rằng mình đang làm tốt nhất có thể cho công việc, liệu bạn có đang làm giàu bằng cách này. Lá bài này mang đam mê đến công việc của bạn, liệu có điều gì chuyên nghiệp, thủ công hay ngay cả làm vườn. Đặt trái tim và tâm hồn vào bất cứ thứ gì bạn làm, và thành công sẽ theo sau đó.

Những thứ cần xét: Công việc và đam mê của bạn có giống nhau không? Nếu không, bạn đang làm nó tôt nhất bằng bất cứ giá nào không? Điều gì trong công việc bạn làm đem đến hạnh phúc hay tự hày hoặc cả hai thứ trên? Có thử thách nào trong công việc của bạn, điều gì đó sẽ giúp bạn phát triển kĩ năng sẽ giúp bạn tiếp sau đó không? Nếu bạn cảm giác như bạn không được đáng giá cao những cố gắng của mình, có cách nào để bước lên thêm một bậc hay không? Và đừng quên tự hào chính mình, dù cho người ta có nghĩ gì đi nữa.

Bộ Bài Everyday Witch Tarot – Deborah Blake, Elisabeth Alba

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Everyday Witch Tarot


(4.79★ | 500 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời