Lá Nine of Pentacles – Everyday Witch Tarot

0 1.995

Nine of Pentacles

Ý nghĩa lá Nine of Pentacles trong bộ bài Everyday Witch Tarot
Ý nghĩa lá Nine of Pentacles trong bộ bài Everyday Witch Tarot

“Tôi tạo ra thành công cho bản thân, và mọi chuyện đều tốt đẹp trong thế giới riêng của mình”

Có một sự thỏa mãn nhất định khi biết rằng bạn đã đạt được mọi thứ thông qua mọi nỗ lực bản thân.

Bạn đã làm việc chăm chỉ, và giờ đây công việc cuối cùng cũng thu lợi. Chúc mừng! Khi Nine of Pentacles xuất hiện, nó chỉ ra thời gian bạn có thể nghỉ ngơi một chút và hưởng thành quả. Không phải là bạn ngừng làm việc hoàn toàn, dĩ nhiên, vì thế giới không đứng yên, nhưng có thể chậm lại một chút và thở đều, thậm chí thiết đãi chính mình điều gì đó đặc biệt như một sự tán dương. Bạn xứng đáng được tin tưởng, chắc rằng bạn đã làm vậy với bản thân.

Những thứ cần xét: Nine of Pentacles có thể phản ánh thành công hiện tại hay chỉ rằng thành công như thế sớm đến thôi. Dù thế nào, nó như là mục đích bạn đạt đến qua những cố gắng và công lao; bạn tạo ra nó hay đang làm nó xảy ra. Bạn có đang cho bản thân đủ lòng tin không? Nếu bạn đang cố nỗ lực đến những mục tiêu, bạn có cho bản thân cơ hội để nghỉ ngơi và tái tạo trước khi tiếp tục đến thứ kế tiếp? Bạn có mất quá nhiều thời gian và năng lượng tập trung cho những cố gắng đến nỗi bỏ quên những người hay thứ gì quan trọng? Nếu vậy, có thể đây là thời điểm để bạn bù đắp.

Bộ Bài Everyday Witch Tarot – Deborah Blake, Elisabeth Alba

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Everyday Witch Tarot

Tags:

https://tarot vn/la-nine-pentacles-everyday-witch-tarot/
(4.5★ | 428 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời