Lá Four of Swords – Black Cats Tarot

0 491

Four of Swords

Ý nghĩa lá Four of Swords trong bộ Black Cats Tarot

Tạm Dừng. Những sự kiện ép buộc một sự tạm dừng. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là suy ngẫm lại những lỗi lầm chúng ta tạo ra và những bước di chuyển tiếp theo.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Rate this post

(4.93★ | 462 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời